Agile Обучение и Scrum Master Certification Bulgaria курс, Цена 250 лв.

Scrum Master Certification и Agile обучение могат вече да си позволят всички курсисти на PMA (Project Management Academy Bulgaria) с преподаване на високо ниво.

Agile Scrum Master Certification Bulgaria Обучение и курс

Дълбоките познания, които придобиват Scrum Master професионалистите, завършили курса на „Проджект Мениджмънт Академия“ PMA.bg се прилагат както в класическите Скръм практики на скръм мастър дейностите, така и в множество Agile, Lean, Kaizen и MVP протуктови практики и производствени процеси. Разработката на софтуер и съвременни иновативни технологични продукти, изисква гъвкави подходи, и именно тук се прилагат компетенциите на тази модерна и важна позиция.

Процесът на сертификация на Академята е много практически насочен. Курсистите не наизустяват суха непонятна теория, а участват в казуси от процеса на работа на скръм екипите и трябва да прилагат познанието като описват най-правилни подходи и решения на реални проблеми в организациите и екипите.

Непременно разгледайте детайлно Scrum Master обучението на PMA за да разберете всички важни детайли и ползи от сертификацията.

Обучение за Scrum Master Certification Bulgaria с Agile насоченост

Една от най-важните причини да запишете този интересен курс, не е само неговата уникална и достъпна цена. Цялата терминология е на български език и е лесна и разбираема. Без предишни познания и опит в областта, не е не е пречка да се превърнете във високо компенентен Скръм мастър.

Модулите и лекциите са изключително прости, но в същото време покриват както основнните понятие и термини, така и задълбочени добри практики и умения на тази съвременна роля.

Специално създадено Agile и Scrum обучение

„Проджект Мениджмънт Академия“ PMA.bg създава този курс с абсолютно оригинален подход и предлага формат на обучение, които е много различен от всеки курс по света, не само в България.

Имате личен ментор, който винаги се грижи за вашето правилно, точно и адекватно обучение. Когато не се справяте добре, ще ви посочи грепките.

Получаването на сертификат е гарантирано. Да точно така. Много хора още не разбират как се случва това, но всъщност идеята е проста и елементарна. Точно както когато посещавате вашето училище или сте записани в университет, вие в даден момент получавате своята диплома. Принципът е същия. Единственото, което се иска от вас, е да бъдете амбицирани, да учите и да правите своите домашни.

Какво е Scrum

Преди да говорим обаче за сериозно Agile обучение и Scrum Master Certification програми, нека все пак да влезем в детайли за тези, които все още не са наясно с това, какво точно е Скръм.

Scrum е гъвкава рамка за процеса за управление на сложни проекти с първоначален акцент върху разработването на софтуер, въпреки че е използвана в други области и бавно започва да се изследва за други комплексни разработки, изследвания и съвременни технологии.

Скръм е предназначен за екипи от десет или по-малко членове, които разбиват работата си на конкретни малки цели, които могат да бъдат изпълнени в рамките на таймбоксирани итерации, наречени спринтове. Всеки спринт е не повече от един месец, като най-често е две седмици, след което екипът проследяват напредъка си.

Scrum е начин на работа, а не проджект мениджмънт процес

Scrum е лека и итеративна рамка за управление на проекти. Рамката оспорва предположенията на традиционния, последователен подход към разработването на продукти, като например Waterfall проджект мениджмънт процесите, и дава възможност на екипите да се самоорганизират, като насърчават физическото разположение или тясното онлайн сътрудничество на всички членове на екипа, както и ежедневната комуникация лице в лице между всички участнити.

Основен принцип на Scrum е двойното признание, че клиентите ще променят мнението си за това, което искат или от което имат нужда (често се нарича променливост на изискванията) и че ще има непредсказуеми предизвикателства – за които прогнозиращият или планираният подход не е подходящ.

Agile гъвкавите процеси се базират на факти

Като такъв, Scrum възприема емпиричен подход като повечето Agile методи, и е основан на доказателства – приемайки, че проблемът не може да бъде напълно разбран или дефиниран предварително, и вместо това се съсредоточава върху това как да увеличите максимално способността на екипа да работи бързо, да отговори на възникващите изисквания и да се адаптира към развиващите се технологии и промени в пазарните условия.

Значение на термина и произход и смисъл на думата

Понякога Scrum се изписва само с главни букви, като SCRUM. Думата не е съкращение, така че тази стилизация не е правилна. Вероятно е възникнала заради книга на Кен Швабер, която е изписала главни букви SCRUM в заглавието си.

Въпреки че запазената марка на самия термин Scrum е разрешена за използване, тя се счита за собственост на по-широката общност, а не на индивид, така че основният капитал на Scrum се запазва.

Много от термините, използвани в Scrum, обикновено са написани с водещи главни букви (например, Scrum Master, Daily Scrum). Въпреки това, за да поддържа енциклопедичен тон, тази статия използва нормален случай на изречение за тези термини – освен ако не са разпознати марки (например сертифициран Scrum Master).

История и произход на Скръм

Hirotaka Takeuchi и Ikujiro Nonaka въведоха термина scrum в контекста на развитието на продуктите в своята статия от Harvard Business Review от 1986 г., „Новата игра за нови продукти“. По-късно Takeuchi и Nonaka твърдят в The Knowledge Creating Company, че това е форма на „организационно създаване на знания, особено добро за постигане на иновации непрекъснато, постепенно и спирално“.

Авторите описаха нов подход към разработването на търговски продукти, който би увеличил скоростта и гъвкавостта, въз основа на казуси от производствени фирми в автомобилната, фотокопирната и принтерната индустрия. Наричаха това холистичен или ръгби подход, тъй като целият процес се изпълнява от един многофункционален екип през множество фази на припокриване, в който екипът „се опитва да измине разстоянието като единица, предавайки топката напред и назад“. (В ръгби футбола, скръм се използва за рестартиране на играта, тъй като нападателите на всеки отбор се блокират с главата надолу и се опитват да получат владение на топката.)

Рамката на Scrum се основаваше на изследвания на Schwaber с Tunde Babatunde в изследователската станция DuPont и университета в Делауеър. Tunde съветва, че опитите за разработване на сложен продукт, като софтуер, който не се основава на емпиризъм, са обречени на по-високи рискове и проценти на неуспех, тъй като първоначалните условия и предположения се променят. Емпиризмът, използващ чести проверки и адаптиране, с гъвкавост и прозрачност е най-подходящият подход.

В началото на 90-те години Кен Швабер използва това, което ще стане Scrum в неговата компания, Advanced Development Metod; докато Jeff Sutherland, John Scumniotales и Jeff McKenna разработиха подобен подход в Easel Corporation, като се позоваха на него, използвайки единствената дума scrum.

Създаването на съвременната Scrum практика

Кен и Джеф работиха заедно, за да интегрират своите идеи в единна рамка, Scrum. Тестваха Scrum и непрекъснато го усъвършенстваха, което доведе до издаването му през 1995 г., манифеста на Agile през 2001 г. и разпространението и използването на Scrum в световен мащаб от 2002 г.

През 1995 г. Съдърланд и Швабер представят съвместно документ, описващ рамката на Scrum, на семинара за проектиране и изпълнение на бизнес обекти, проведен като част от обектно-ориентираното програмиране, системи, езици и приложения ’95 (OOPSLA ’95) в Остин, Тексас. През следващите години Швабер и Съдърланд си сътрудничат, за да комбинират този материал – с техния опит и развиващи се добри практики – за разработването на това, което стана известно като Scrum.

През 2001 г. Швабер работи с Майк Бийдл, за да опише метода в книгата „Agile Software Development with Scrum“. Подходът на Scrum за планиране и управление на разработването на продукти включва привеждане на правомощията за вземане на решения до нивото на експлоатационните свойства и сигурност.

През 2002 г. Швабер заедно с други основават алианса Scrum Alliance и създават серията Scrum Master Certification с акредитация. Schwaber напусна Scram Alliance в края на 2009 г. и основава Scrum.org, който ръководи паралелната серия за професионална Scrum акредитация.

От 2009 г. публичен документ, наречен The Scrum Guide, се публикува и актуализира от Schwaber и Sutherland. Той е преработен 5 пъти, като текущата версия е от ноември 2017 г.

Agile обучение от PMA

След като вече знаете всички факти, ползи, и приложение на тази Agile практика, време да се гмурнете в дълбокото и да разгледате модерното Scrum Master Certification Bulgaria обучение на PMA. Имате и сериозна възможност да хванете интересни промоции, валидни до края на 2019 година. За 2020 не се знае, за това побързайте.

Scrum Master Certification Bulgaria

Сертификатите на Академията са валидни за цял свят. Нямат срок на валидност.  Не се изисква допълнителен изпит след време. Няма скрити такси или нещо друго, което може да провали вашето преживяване и финансов комфорт.

Общата цена за цялото обучение е 150 лв като това е намалената цена на курса от 300 лв. Побързайте и си създайте профил в уеб сайта на PMA.bg още днес. Друга интересна сертификационна програма е на Business Value Oriented Principles Institute. Сертификата се казва Certified Scrum Master и има малко по-интересна насоченост и идея.

Успехи и попътен вятър в своето ново обучение в най-интересната съвременна сфера на IT технологиите и управлението и създаването на проекти и продукти.

More Project Management Related Topics

PROJECT CHARTER – DETAILED REAL EXAMPLE FOR PROJECT PLANNING PHASES

This is a real example of a Project Charter document that is extensively used in project management practices and processes. The most common use of…

REAL-WORLD PROJECT MANAGEMENT RESULTS

Project management is not easy and very often we know about just the basics from what we read on the books or the Internet. Real projects require…

PROJECT MANAGERS’ MISSION AND GOALS

Project management in the scope of both software and business classical projects is not easy. In the book Everyday Project Management, Jeff the author, explains deeply…

READ NEXT:
MANAGERS ARE NOT ONLY GOOD OR BAD. WHAT TYPE OF LEADER SHOULD I BE?

At some point in his career, every manager asks himself, “What kind of leader should I be?” Is it better to be the “good guy” that all employees like or…

CHOOSING PROJECT MANAGEMENT SOFTWARE

Choosing Project Management Software is your first and initial important step. In the Everyday Project Management book…

2 Replies to “Agile Обучение и Scrum Master Certification Bulgaria курс, Цена 250 лв.”

  1. Здравейте! За сертификата заплаща ли се допълнителна сума? Посочената цена за курса ли е или и за двете? Държи ли се изпит? Мерси много

  2. Здравейте! Какво бихте ми препоръчали – Agile Scrum Master обучение от рекламата или проджект мениджмънт специалност?
    Доколкото знам скръм мастър е нещо ново и все още не се преподава в университетите в България, но е модерна професия с много перспектива. Струва ли си да инвертирам в тази посока?

Коментарите са изключени.