Agile Обучение и Scrum Master Certification Bulgaria курс, Цена 150 лв.

Scrum Master Certification и Agile обучение могат вече да си позволят всички курсисти на PMA (Project Management Academy Bulgaria) с преподаване на високо ниво.

Цялата публикация „Agile Обучение и Scrum Master Certification Bulgaria курс, Цена 150 лв.“